• Nhà xuất bản: Nhà sách Hoa Sen
  • Tác giả: Hòa thượng Tịnh Không
  • Năm xuất bản: 11/2010
  • Trọng lượng (gr): 198.00 gam
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 182
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 20000.0
  • Giá bìa: 25000.0

“Ma ở trong tâm, làm thế nào để tâm Phật thắng được tâm ma? Phật thường ở trong tâm thiện. Nếu có người làm ác, phải làm gì để họ theo thiện bỏ ác? Kihg Thập Thiện Nghiệp Đạo đã giải thích cho chúng ta vấn đề này. Phật cùng ma là một, không phải hai. Giác ngộ rồi ma liền thành Phật; mê hoặc rồi, Phật biến thành ma. Cho nên, một niệm giác ngộ thì Phật ở tại tâm, một niệm vừa mê, thì ma ở tại tâm. Phật dạy bảo chúng ta phải thường giác ngộ. Một niệm vì chính mình, tự tư tự lợi, chính là ma, tâm này chính là tâm ma..."

Mời bạn đón đọc.