• Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Tác giả: Trần Mai Hạnh
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 320
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 316
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 78750.0
  • Giá bìa: 105000.0

Gồm 16 tác phẩm là truyện ngắn, truyện vừa, bút ký, nhật ký ghi chép về chiến tranh, trong đó 12 tác phẩm viết ở chiến trường Quảng Đà những năm 1968 - 1969, 4 tác phẩm viết trong giai đoạn 1970 - 1975.