Thiệu Bảo Bình Nguyên - Tập 4 - Khúc Tráng Ca Mùa Hạ

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Hồng Thái
  • Năm xuất bản: 03-2018
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 15.5 x 23
  • Số trang: 262
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt