• Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Năm xuất bản: 12-2014
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Số trang: 502
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 250000.0
  • Giá bìa: 345000.0

Thành Cổ Quảng Trị - Địa Danh Máu Và Hoa

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng cuộc chiến giữ Thành cổ Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm đã đi vào lịch sử, đã đi vào lòng người tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng những câu chuyện bi tráng, thấm đẫm máu và nước mắt, để hôm nay Thành cổ thực sự đã trở thành cõi thiêng trong lòng di sản văn hóa, thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Cuốn sách như sự tiếp nối truyền thống hào hùng, vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, như dòng sông Thạch Hãn chảy mãi không ngừng ra biển lớn, nhân Kỷ niệm 42 năm sự kiện oanh liệt này và hướng tới Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Quyển sách gồm ba phần:

Phần I: Thành cổ Quảng Trị - Địa danh máu và hoa

Phần II: Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị 1972

Phần III: Thành cổ Quảng Trị năm 1972 qua những trang nhật ký.