• Nhà xuất bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông
  • Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ
  • Năm xuất bản: 03/2018
  • Trọng lượng (gr): 704.00 gam
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 552
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 148000.0
  • Giá bìa: 185000.0

Trải qua những cơn biến động chính trị - xã hội to lớn của Cách mạng và Chiến tranh, xáo trộn mọi cơ cấu thiết chế về vật chất và tinh thần, một thủ đô Hà Nội đã thoát xác trong ba thập niên của phong trào đổi mới. Khó mà đánh giá được thấu đáo về ý nghĩa của sự thay đổi toàn diện này, cả về quy hoạch, diện mạo đô thị lẫn đời sống cư dân. Chỉ có thể ví sự thay đổi của Hà Nội trước và sau đổi mới cũng mang tính quyết định giống như sự thay đổi từ truyền thống đến hiện đại, đã xảy ra cách đây trên một thế kỷ

Mời bạn đón đọc.