Tần Thủy Hoàng Doanh Chính

Tần Thủy Hoàng tên húy là Doanh Chính được xem là một vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Vì ông đã có công trong việc thâu gồm lục quốc, các nước chư hầu thời chiến quốc phân tán để thống nhất, lập nên một đế quốc Trung Hoa rộng lớn.

Tuy nhiên Tần Thủy Hoàng cũng bị lịch sử lên án và bị xem như một tên bạo chúa vì chính sách cai trị hà khắc và tàn bạo của mình...

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nhà sách Văn Chương
  • Năm xuất bản: 12-2010
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 400
  • Hình thức: Bìa mềm