• Nhà xuất bản: Văn Lang
  • Tác giả: Mã Thiện Đồng
  • Năm xuất bản: 10-2017
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 280
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 60000.0
  • Giá bìa: 75000.0

Những Mũi Tên Đồng Vùng Chợ Lớn

Truyện ký Những mũi tên đồng vùng Chợ Lớn sẽ đưa bạn đọc về với những năm sáu mươi của thế kỷ XX, dựng lại hình ảnh một số trận đánh mà chính những người Hoa vào trận. Cùng với người Việt, Người Hoa đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta.