• Nhà xuất bản: NXB Văn Học
  • Tác giả: Trần Trọng Kim
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 1000
  • Kích thước: 14.5 x 20.5
  • Số trang: 920
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 180000.0
  • Giá bìa: 240000.0

- Nho Giáo là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim được in lần đầu vào những năm 30 của thế kỷ XX. Trong những bộ khảo luận về Nho học xuất bản ở nước ta cho tới nay, Bộ Nho giáo của Lệ Thần Trần Trọng Kim vẫn được đánh giá cao. Đây là một trong những không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống văn hóa Việt Nam ta hàng nghìn năm nay.
       -  Việc làm quyển sách nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của nho giáo.
       -  Nho giáo là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xưa đến nay ... Ai đã tâm đắc cái tinh thần, thì cũng có cái nhân cách tôn quý đặc biệt, khác hẳn người thường.