• Kích thước: 16*24cm
  • Số trang: 612
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 180000.0
  • Giá bìa: 285000.0

Nguyễn Trường Tộ là một nhân vật lịch sử được nói đến tương đối nhiều trên các sách báo trong mấy chục năm gần đây, cụ thể là từ năm 1925 là năm mà Tạp chí Nam Phong (số 11-1925), lần đầu tiên, công bố một bài viết của Nguyễn Trường Tộ gửi lên Triều đình vua Tự Đức. 
Thực ra, trước đó từ lâu, trong nhân dân, nhất là ở quê hương Nghệ Tĩnh, đã có truyền tụng về một ông Trạng Tộ học rộng, tài cao, chí lớn, trước vận nước nguy nan, đã hết lòng cung hiến nhiều ý kiến mới mẻ, nhiều kế sách cứu cấp. Ngày 14-6-1925, người ta đã lấy tên của Nguyễn Trường Tộ đặt cho một trường học ở V