• Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Tác giả: Lê Trung Kiên
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Số trang: 440
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 259000.0
  • Giá bìa: 325000.0

Mậu Thân 1968 và mùa Xuân 1975 là hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, bước ngoặt chính trong cuộc chiế tranh ở Việt Nam, tạo đà và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính:

  • Phần thứ nhất: Tết Mậu Thân 1968
  • Phần thứ hai: Mùa xuân toàn thắng 1975