• Nhà xuất bản: NXBTH TPHCM
  • Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  • Năm xuất bản: 09/2017
  • Trọng lượng (gr): 330.00 gam
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 244
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 54000.0
  • Giá bìa: 67000.0

Nam Kỳ Địa Hạt Tổng Thôn Danh Hiệu Mục Lục là cuốn sách lịch sử cung cấp cho chúng ta một bản thống kê tương đối đầy đủ và sớm nhất về tên các tổng, thôn của Nam Kỳ thời kỳ đầu thuộc Pháp.

… “Tập tài liệu Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục là một tập tài liệu rất quý, vì trong các thư viện và trung tâm lưu trữ quốc gia, kể cả Trung tâm lưu trữ Quốc gia II ở Thành phố Hồ Chí Minh là nơi quy tập tất cả các tư liệu thuộc thời kỳ Pháp thuộc tại Nam Kỳ, không nơi nào có, chỉ một bản duy nhất lưu trữ tại Thư viện Khoa học Xã hội tại Hà Nội, ký hiệu A 975. Nó cung cấp cho chúng ta một bản thống kê tương đối đầy đủ và sớm nhất về tên các tổng, thôn của Nam Kỳ thời kỳ đầu thuộc Pháp. Với tập tài liệu này, chúng ta có thể đối chiếu với các Quyết định, Nghị định của chính quyền thuộc địa Nam Kỳ về việc thay đổi địa giới và địa danh hành chánh từ đầu Pháp thuộc đến năm 1892 để thiết lập một bản thống kê tương đối sát thực tế của các tổng, thôn dưới triều Thiệu Trị, Tự Đức của 6 tỉnh Nam Kỳ, trước khi người Pháp đến, cái mà hiện nay chúng ta chưa có.”…

(trích Lời nói đầu)Mời bạn đón đọc.