• Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
  • Tác giả: Dilgo Khyentse Rinpoche , Padampa Sangye
  • Năm xuất bản: 09-2014
  • Trọng lượng (gr): 240
  • Kích thước: 20.5 x 14.5
  • Số trang: 198
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 34650.0
  • Giá bìa: 45000.0

Một Trăm Lời Khuyên Dạy

Một Trăm Lời Khuyên Dạy là di chúc tâm linh của Paramabuddha, một hiền giả vĩ đại người Ấn Độ, thường được biết đến nhiều hơn với tên Tây Tạng là Padampa Sangye. Trong một đời trước, ngài là một đệ tử thân thiết của Đức Phật và chính Đức Phật đã tiên đoán rằng trong một tái sinh sau này, Padampa Sangye sẽ làm lợi lạc vô số chúng sinh.

Tập sách gồm những nội dung chính như sau:

Lời giới thiệu của Trulshik Rinpoche

Chú thích của các dịch giả

Lời nói đầu

Những bài kệ và luận giảng

Chú thích

Thuật ngữ