“Minh mệnh chính yếu” là bộ sách lớn do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn gồm 25 quyển, 22 thiên; nội dung trích những văn kiện, ghi những việc làm thiết yếu dưới triều vu Minh mệnh: sinh hoạt cung đình, hành luật, lễ nhach, ngoại giao, trị an, khai hoang, khẩn hóa…

Minh Mệnh Chính Yếu là bộ sách lớn do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, ghi chép những việc thiết yếu dưới triều vua Minh Mệnh.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
  • Kích thước: 16 x 24cm
  • Số trang: 2126
  • Hình thức: Bìa cứng