• Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Tác giả: Vĩnh Quyền
  • Năm xuất bản: 03-2016
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Số trang: 319
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 90000.0
  • Giá bìa: 120000.0

Mảnh Vỡ Của Mảnh Vỡ

Thái độ nhà văn quyết định tính chân thực tác phẩm. Nhà văn không a ngợi, lên án theo cách người không làm công việc nhà văn. Xuyên qua bên ngoài của nhân vật nhà văn khám phá chuyển động bên trong và mô tả bằng ngôn ngữ văn học . Con người, đối tượng của nhà văn, dù là ai, đều được đối xử như nhau trong quá trình phát hiện, khám phá và mô tả. Đó là thái độ tôi chọn khi sáng tác Mảnh Vỡ Của Mảnh Vỡ, tiểu thuyết về đoạn trường hàn gắn vết thương chiến tranh và tìm kiếm tương lai trong xã hội mới, chế độ mới của thế hệ tri thức miền Nam sau năm 1975.

Nhà văn Vĩnh Quyền