• Mã sách: vinabook-88055
  • Nhà xuất bản: Nhà sách Hoa Sen
  • Tác giả: Thích Giác Minh
  • Năm xuất bản: 07/2019
  • Trọng lượng (gr): 286.00 gam
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 226
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 54000.0
  • Giá bìa: 68000.0

“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí? Cần phải trả lời là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với thượng trí? Vô minh và hữu ái, những pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí? Chỉ và Quán, những pháp này cần phải tu tập với thượng trí.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí.”

Mời bạn đón đọc.