• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Đông A
  • Tác giả: Trần Tiến Bình
  • Năm xuất bản: 03-2014
  • Kích thước: 20 x 30 cm
  • Số trang: 780
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 179400.0
  • Giá bìa: 299000.0

Lịch Việt Nam Thế kỉ XX  - XXI (1901 - 2100) Và Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam

Từ kinh nghiệm công tác lâu năm tại Ban Lịch Nhà nước (Trung tâm Thông tin Tư liệu, Viên Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thạc sĩ Trần Tiến Bình đã biên soạn cuốn Lịch Việt Nam thế kỉ XX  - XXI (1901 - 2100) và niên biểu lịch sử Việt Nam.

Lịch Việt Nam thế kỉ XX  - XXI (1901 - 2100) và niên biểu lịch sử Việt Nam  là cuốn lịch Việt Nam dành cho người Việt Nam, được soạn theo múi giờ thứ 7, phù hợp với tinh thần Quyết định 121/CP của Chính phủ, đồng thời nêu rõ quá trình phát triển của lịch Việt Nam, cơ sở tính toán, nguyên nhân và các điểm khác biệt với lịch Trung Quốc.

Công trình được biên soạn công phu, cung cấp nhiều thông tin bổ ích với độ tin cậy cao: đối chiếu Dương lịch - Âm lịch,  tên can chi, ngày Julius, giờ Mặt trời mọc lặn, Nhật, Nguyệt thực xảy ra trên thế giới và Việt Nam; các tham số Cổ học phương Đông gắn với lịch Âm Dương; các ngày lễ hội, đặc biệt có bổ sung phần biên biểu lịch sử Việt Nam do PGS.TS. Lê Thành Lân biên soạn với nhiều kết quả nghiên cứu mới.

Cuốn sách dựa trên kết quả đề tài nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu và được các chuyên gia hàng đầu về lịch ở Việt Nam thẩm định và góp ý, đáp ứng nhu cầu sử dụng và tra cứu của đông đảo người tiêu dùng cũng như giới chuyên môn.

Mục lục

Phần thứ nhất:

1. Lịch và thời gian

2. Cơ sở tính toán lịch Việt Nam

3. Mặt trời mọc, lặn và Nhật, Nguyệt thực

Phần thứ hai

1. Niên biểu lịch sử Việt Nam

2. Tết, lễ hội của các tộc người và tôn giáo ở Việt Nam

3. Năm và các tham số Cổ học phương Đông

Phần thứ ba

1. Hướng dẫn sử dụng bảng lịch

2. Bảng lịch thế kỉ XX – XXI

Phụ lục