• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Phạm Hồng Tung, Nguyễn Văn Kim
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 623
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 176000.0
  • Giá bìa: 320000.0

Lịch Sử Và Văn Hóa - Tiếp Cận Đa Chiều, Liên Ngành

Người học sử, nghiên cứu lịch sử đều tìm cách đối thoại với quá khứ theo những “kênh” và “cách” khác nhau. “Kênh” ở đây là sử liệu và cả những phương tiện giúp người ta tiếp cận với thông tin sử liệu. Còn “cách” chính là phương pháp nghiên cứu, là cách tiếp cận mà người nghiên cứu lịch sử vận dụng trong quá trình tìm hiểu, khám phá các sự kiện, nhân vật và quá trình lịch sử. “Kênh” và “cách” đều quan trọng và tương tác khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình người học sử, nghiên cứu lịch sử “đối thoại” với quá khứ. Nếu chỉ tự giới hạn mình trong những “cách” nhất định nào đó thì có thể nhà nghiên cứu chỉ nhận ra, sưu tầm và sử dụng được một số nguồn sử liệu nhất định mà thôi. Trái lại, mạnh dạn tiếp nhận và vận dụng những phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận mới, nhà sử học có thể nhận ra, sưu tầm và sử dụng được nhiều nguồn sử liệu khác, hoặc nhận thức rõ hơn giá trị và độ xác tín của những nguồn sử liệu vốn có. Trong khi đó, việc có thể khai thác được và sử dụng những nguồn sử liệu, thông tin khoa học mới nhiều khi cũng buộc nhà nghiên cứu phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá, tiếp cận, đổi mới cả hệ thống phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu.