• Nhà xuất bản: Phương Nam
  • Tác giả: Nguyễn Thiếu Dũng
  • Năm xuất bản: 11-2017
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Số trang: 394
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 95000.0
  • Giá bìa: 120000.0

Kinh Dịch - Di Sản Sáng Tạo Của Việt Nam do tác giả Nguyễn Thiếu Dũng do NXB Hội Nhà Văn xuất bản và Phương Nam độc quyền phát hành.

Cuốn sách là sự minh chứng rằng Kinh Dịch khởi nguồn từ thời đại Hùng Vương, là nền tảng cơ bản cho văn hoá Việt Nam và nhờ đó mà dù trải qua suốt một ngàn năm bắc thuộc chúng ta vẫn đứng vững và không bị đồng hoá. Tác giả đưa ra những chứng lý vật thể, chứng lý ngôn ngữ học, đồ tượng để chứng minh xuất phát điểm của Kinh Dịch, và không biết từ thời điểm nào người Trung Hoa đã tiếp thu được Kinh Dịch của Việt Nam và dùng để phát triển nền tảng văn hoá của họ.