• Nhà xuất bản: NXB Thông tin Truyền thông
  • Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương
  • Năm xuất bản: 01-2017
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 258
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 66750.0
  • Giá bìa: 89000.0

Hỏi - Đáp Về Biển, Đảo Dành Cho Tuổi Trẻ Việt Nam

Cuốn sách là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.