• Nhà xuất bản: Tri Thức
  • Tác giả: Nguyễn Q Thắng
  • Năm xuất bản: 04/2013
  • Trọng lượng (gr): 510
  • Kích thước: 16x24
  • Số trang: 399
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 86000.0
  • Giá bìa: 86000.0

 "1. Từ lâu, Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu thật sự Quần đảo Hoàng Sa vờ Quần đảo Trường Sa khi mà các quần đảo đó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào.

2.  Từ đó đến nay, suốt mấy thế kỉ, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện thật sự và liên tục chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

3.  Nhà nước Việt Nam luôn luôn bảo vệ tích cực các quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa."

(Bộ Ngoại giao Việt Nam, Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - lãnh thổ Việt Nam, tr. 234)