• Nhà xuất bản: Tri Thức Trẻ
  • Tác giả: Hồ Sĩ Dương
  • Năm xuất bản: 09/2018
  • Trọng lượng (gr): 484.00 gam
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 288
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 103000.0
  • Giá bìa: 129000.0

Gia lễ xưa ở Việt Nam tồn tại bốn hình thức là: hôn lễ, quan lễ, tang lễ, tế lễ. Xã hội Việt Nam ngày nay đã trải qua nhiều biến động của lịch sử, gia lễ xưa từ những ghi chép trong tư liệu Hán Nôm đến việc tái hiện trong xã hội đương đại có những đổi thay; song gia lễ vẫn tồn tại trong lòng người dân Việt Nam như một phong tục tốt đẹp, với ý nghĩa thiêng liêng về đạo lý làm người. Ngày nay, ở Việt Nam, nghi lễ thờ cúng gia lễ, nhiều tập tục bị bãi bỏ hoặc lược bỏ, nhưng trong ý thức của mỗi người dân trong xã hội đương đại luôn nhận thức được ý nghĩa và giá trị của gia lễ truyền thống.

Với mục đích giới thiệu những nghi thức gia lễ, thực hành gia lễ trong đời sống xã hội thời kỳ trung đại; chúng tôi tổ chức biên dịch tác phẩm Hán Nôm có nội dung gia lễ, là Hồ Thượng Thư Gia Lễ (thời Lê); nhằm cung cấp tư liệu gia lễ Việt Nam truyền thống, qua đó có cái nhìn biện chứng trong quá trình phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Hồ Thượng Thư Gia Lễ giới thiệu trong cuốn sách này gồm 3 phần chính:

- Phần thứ nhất: 1. Giới thiệu tổng quan tình hình văn bản Hán Nôm về gia lễ Việt Nam, chủ yếu là các văn bản hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 2. Giới thiệu những nội dung cơ bản của gia lễ Việt Nam.

- Phần thứ hai: Giới thiệu tác gia, tác phẩm và biên dịch tác phẩm Hồ Thượng Thư Gia Lễ. Trong quá trình biên dịch và chú thích, chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của người đi trước để xử lý những vấn đề về tác giả và văn bản, chọn ra thiện bản để biên dịch và giới thiệu.

- Phần thứ ba: Giới thiệu bản photocopy Hồ Thượng Thư Gia Lễ chữ Hán.

Mời bạn đón đọc.