• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Phan Bội Châu
  • Năm xuất bản: 01-2017
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 184
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 29700.0
  • Giá bìa: 54000.0

Hải Ngoại Huyết Thư

Nói rằng HẢI NGOẠI HUYẾT THƯ tái bản lần thứ nhất là vì tác phẩm này được ấn hành lần đấu (bản gốc) đã được in trong PHAN BỘI CHÂU TOÀN TẬP, tập 2 do Nhà xât bản Thuận Hóa (Huế) và Trung tâm văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây (Hà Nội) xuất bản năm 2001.

Lần này chỉ tái bản lại riêng một tác phẩm này, nhằm giúp bạn đọc có được một công trình trứ tác có giá trị về nhiều mặt của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu như đã được Từ điển Văn học (bộ mới) của Viện Văn học (xuất bản năm 2004) đánh giá và như ở bài viết của Tiến sĩ Sử học Đinh Công Vĩ in ở Phụ lục của tập sách này. Chúng tôi thấy cần phải in riêng HẢI NGOẠI HUYẾT THƯ thành một cuốn sách nhỏ, gọn để bạn đọc tiện dụng, nhất là trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà chí sĩ Phan Bội Châu (1867 - 2017), một vĩ nhân mà nhân dân cả nước hằng kính yêu, mến phục.