Gặp Hung Hóa Cát (Bìa Cứng)

Chương 1: Hóa giải mộ trạch và sinh mệnh con người

Chương 2: Những vấn đề nghi vấn

Chương 3: Phong thủy chế hóa sát và cầu cát

Chương 4: Các ví dụ thực tế trong việc cầu cát tránh hung

Chương 5: Các phương pháp hóa giải vận hạn

Chương 6: Phương pháp ứng dụng các thao tác cụ thể của linh đạo phù giáo

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Văn Hoá Thông Tin
  • Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa
  • Năm xuất bản: 04-2014
  • Trọng lượng (gr): 850
  • Kích thước: 24 x 16
  • Số trang: 493
  • Hình thức: Bìa Cứng
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt