• Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM
  • Năm xuất bản: 07-2016
  • Trọng lượng (gr): 190
  • Kích thước: 20.5 x 14.5
  • Số trang: 190
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 42350.0
  • Giá bìa: 55000.0

Đứa Con Thời Hậu Chiến