Đứa Con Thời Hậu Chiến

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM
  • Năm xuất bản: 07-2016
  • Trọng lượng (gr): 190
  • Kích thước: 20.5 x 14.5
  • Số trang: 190
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt