• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Hoa
  • Năm xuất bản: 10-2018
  • Kích thước: 15,5 x 21 cm
  • Số trang: 296
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 90000.0
  • Giá bìa: 150000.0

Nêu khái niệm, phân loại và định nghĩa địa danh, vị trí của địa danh trong ngôn ngữ học, lược sử địa danh học Thế giới và Việt Nam, các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh, chức năng của địa danh và lợi ích của việc nghiên cứu địa danh, quan hệ giữa địa danh và nhân danh…