Di Huấn Vua Hùng

Di Huấn Vua Hùng do tác giả Nguyễn Thiếu Dũng, do NXB Hội Nhà Văn xuất bản và Phương Nam độc quyền phát hành. Cũng giống như Kinh Dịch – Di sản của Việt Nam, tác phẩm này cũng nhằm nhấn mạnh việc Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam chứ không phải là sáng tạo của Trung Quốc. Do đó, trong nội dung sách, tác giả chú trọng đề cập, phân tích ý kiến của các nhà Dịch học Trung Quốc bàn về cội nguồn lai lịch của Kinh Dịch.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Tác giả: Nguyễn Thiếu Dũng
  • Năm xuất bản: 11-2017
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 14 x 20.5
  • Số trang: 263
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt