• Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Tác giả: Linda Woodhead
  • Năm xuất bản: 03-2016
  • Trọng lượng (gr): 350
  • Kích thước: 20 x 12
  • Số trang: 221
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 47360.0
  • Giá bìa: 64000.0

Dẫn Luận Về Kitô Giáo

Cuốn sách Dẫn luận về Kitô giáo rất ngắn gọn này thăm dò những chiều kích văn hoá và thiết chế của Kitô giáo, cung cấp một bức chân dung mới mẻ, sinh động và chân thực về tông giáo đông tín đồ nhất trên thế giới qua suốt hai thiên niên kỉ. Sách phân biệt ba kiểu thức chủ yếu của Kitô giáo - Giáo hội, Kinh thánh, và Huyền học - và khảo sát những sự xung đột của ba kiểu thức ấy với nhau và với xã hội rộng mở hơn.

Trong bản cập nhật 2014, tác giả Linda Woodhead xem xét Kitô giáo đã sa sút như thế nào ở phương Tây trong khi tiếp tục bành trướng khắp nơi, đồng thời, khảo sát tông giáo này trong khung cảnh một thế giới ngày càng trở nên toàn cầu hoá và thăm dò vai trò đang thay đổi của nó trong thế kỉ 21.