• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Đinh Thị Thùy Hiên, Phạm Xuân Hằng
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 474
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 159500.0
  • Giá bìa: 290000.0

Đại Cương Sử Liệu Học Và Các Nguồn Sử Liệu Chữ Viết Lịch Sử Việt Nam

Giới thiệu những vấn đề cơ bản của sử liệu học lý thuyết, từ sử liệu học là gì cho đến cách thức làm việc với  sử liệu qua các khâu phân loại, phát hiện, chọn lựa, phê phán sử liệu. Khái quát những nguồn sử liệu quen thuộc nhất không chỉ với người học mà cả những nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam.