• Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Hồng Thái
  • Năm xuất bản: 03-2018
  • Kích thước: 15.5 x 23
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 266805.0
  • Giá bìa: 266805.0

Combo Thiệu Bảo Bình Nguyên (Bộ 4 Cuốn)

1. Thiệu Bảo Bình Nguyên - Tập 1 - Điệp Vụ Thám Báo

Câu chuyện tập trung vào giai đoạn chống Nguyên Mông lần 2 của quân và dân Đại Việt, qua đó thể hiện lòng yêu nước, tinh thần anh hùng bất khuât, sẵn sàng hy sinh vì độc lập nước nhà.

2. Thiệu Bảo Bình Nguyên - Tập 2 - Trước Cơn Dông Tố

3. Thiệu Bảo Bình Nguyên - Tập 3 - Sơn Hà Rực Lửa

4. Thiệu Bảo Bình Nguyên - Tập 4 - Khúc Tráng Ca Mùa Hạ