Combo Lục Nhâm Đại Toàn (Bộ 3 Tập)

Văn hóa truyền thống Trung Quốc có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, vô cùng phong phú đa dạng, còn bảo tồn rất nhiều hình thức văn hóa đặc sắc. Thuật số chính là một môn học có nguồn gốc từ thời cổ đại và được lưu truyền tới tận ngày nay, trong đó đã kết tinh nhiều tinh hoa trí tuệ uyên thâm về văn hóa, như Hà Đồ, Lạc Thư thời Thượng cổ; Bát quái của Kinh Dịch, thuyết Âm Dương Ngũ Hành, mặt khác còn rất giàu tính khoa học. Trong hệ thống phân loại đa dạng và phức tạp của Thuật số, Tam Thức (tức Thái Ất thần số, Kỳ Môn Độn Giáp và Lục Nhâm thần khóa) có nguồn gốc từ Kinh Dịch được xem là đỉnh cao của thuật số, là môn dự đoán học thuộc tầng thứ cao nhất của Trung Quốc cổ đại.

1. Lục Nhâm Đại Toàn (Tập 1)

2. Lục Nhâm Đại Toàn (Tập 2)

3. Lục Nhâm Đại Toàn (Tập 3)

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
  • Tác giả: Quách Tải Lai
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt