• Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Tác giả: Văn Công Tuấn
  • Năm xuất bản: 2017
  • Trọng lượng (gr): 330
  • Kích thước: 13 x 20.5
  • Số trang: 323
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 147600.0
  • Giá bìa: 180000.0

Cổ Thụ Lặng Bóng Soi

Cuốn sách CỔ THỤ LẶNG BÓNG SOI (DẤU ẤN NHỮNG BẬC THẦY)  gồm 15 bài viết về những bậc Thầy trong đạo và ngoài đời mà tác giả Văn Công Tuấn đã có cơ duyên gần gũi và học hỏi. Tác giả cho biết: “Đây là những tản văn về những vị Thầy trong Đạo và trong Đời mà tôi đã có dịp diện kiến và học hỏi”.