• Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
  • Tác giả: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An Trần Lê Nhân
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 400
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 376
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 119250.0
  • Giá bìa: 159000.0

Cổ Học Tinh Hoa

“Những bài ấy tuy là truyện từ đời xưa bên Tàu, nhưng ứng dụng vào đời nào và ở đâu cũng được. Vì truyện tuy cổ, nhưng cái chân lí thì bao giờ cũng là một, mà bao giờ cũng như mới. Nào hiếu đễ, nào trung tín, nào lễ nghĩa, nào liêm sỉ, đến cả những việc kì quái, sinh tử…”

(Tiểu tự, Cổ học tinh hoa)