• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
 • Tác giả: Nguyễn Trương Đàn
 • Năm xuất bản: 01-2017
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Số trang: 358
 • Hình thức: Bìa mềm
 • Giá bán: 75000.0
 • Giá bìa: 150000.0

Chí Sĩ Yêu Nước Thái Phiên Qua Các Tư Liệu Mới

PHẦN THỨ NHẤT: Cuộc đấu tranh ở làng Nghi An năm 1904 - biểu hiện tập trung về ý chí quật cường bất khuất của người dân xứ Quảng chống ách nô dịch thực dân

Phần dẫn đề

 • Chương I: Về thân thế của Chí sĩ yêu nước Thái Phiên
 • Chương II: Làng Nghi An thuở ấy
 • Chương III: Thời vận giang sơn hun đúc chí anh hào
 • Chương IV: Cuộc đấu tranh giữ đất Gò Đình - Nghi An qua những trang sử cũ
 • Chương V: Bức tranh xác thực về cuộc đấu tranh giữ đất Gò Đình - Nghi An
 • Chương VI: Hồ sơ 36 đã làm rõ thêm những gì?
 • Chương VII: Một đôi điều suy ngẫm

PHẦN THỨ HAI: Những hoạt động yêu nước và cách mạng của Chí sĩ yêu nước Thái Phiên từ Duy Tân Hội đến khởi nghĩa tháng 5/1916

Dẫn nhập