• Nhà xuất bản: NXBTH TPHCM
  • Tác giả: Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
  • Năm xuất bản: 09/2017
  • Trọng lượng (gr): 506.00 gam
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 312
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 96000.0
  • Giá bìa: 120000.0

Chân Dung Người Thầy Thế Kỷ XX là một tác phẩm của Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, cuốn sách nêu ra vai trò và trách nhiệm của người thấy giáo đối với sự phát triển về văn hóa giáo dục của đất nước.

"Lương sư hưng quốc", người thầy không được trốn tránh trách nhiệm khi mà đất nước có nhiều nguy cơ chưa từng có. Văn hóa giáo dục được mọi người thừa nhận là động lực phát triển đất nước hùng cường.

Thế kỷ XX, Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, người thầy thế kỷ XX phải giáo dục thế hệ trẻ để cùng nhau giúp nước. Người thầy thế kỷ XX cũng phải biết ứng xử để thoát mọi tai ương cho dân tộc.

Chính vì vậy, hơn bo giờ hết chân dung người thầy thế kỷ XX cần được nêu ra, là tấm gương và có trách nhiệm trao đổi kinh nghiệm của mình cho các thầy và trò thể kỷ XXI trong vai trò "Lương sư hưng quốc".

Mời bạn đón đọc.