• Nhà xuất bản: NXBTH TPHCM
  • Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng
  • Năm xuất bản: 03/2019
  • Trọng lượng (gr): 462.00 gam
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 360
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 104000.0
  • Giá bìa: 130000.0

"...Nói đến bản sắc là nói đến sâu rễ bền gốc, đồng thời cũng là sự chuyển biến đến cái mới, cái phổ quát. Quan tâm đến bản sắc/truyền thống là nhằm bảo đảm sự liên tục văn hóa, tránh sự đứt gãy trong tiến trình phát triển, chú ý đến sự tiến bộ chứ không để mình bị giam cầm trong truyền thống vì nội hôn là đồng nghĩa với suy vong..."

      (Trích Hiện trạng song đề của văn hóa)

Mời bạn đón đọc.