• Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp
  • Tác giả: Huỳnh Thiên Kim
  • Năm xuất bản: 04-2019
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 472
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 154000.0
  • Giá bìa: 220000.0

Để hiều mục đích và phạm vi thời gian lịch sử ghi chép trong quyển Cận đại Việt sử diễn ca, thiết nghĩ không có gì hơn là nhường lời cho tác giả trong mười câu phi lộ khiêm tốn và rành rẽ sau đây:

“Đại Nam Quốc sử diễn ca,

Vua truyền Ngô Cát viết ra lâu rồi.

Chép ghi tới Hậu Lê thôi,

Đến nay chưa kẻ hạ hồi diễn thêm.

Không nề thô thiển, chẳng hiềm khen chê.

Sử Nam diễn nốt sau LÊ,

Phân tranh Tây – Nguyễn, nước về tay ai?

Quốc vong gợi mối quân hoài,

Nhớ thời Pháp thuộc nghiệt cay, não lòng”.

Mười câu thơ trên đây có lẽ đã giúp độc giả nhận định một phần nào không khí chung của tác phẩm.