• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Trần Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 01-1900
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 440
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 132000.0
  • Giá bìa: 220000.0

Sách giới thiệu về các nhà khoa bảng nước ta từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX (1075 - 1919). Cuốn sách giúp ích cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu đồng thời tìm hiểu được các dòng họ lâu đời vốn có truyền thống hiếu học đã từng nỗ lực học tập, thi đỗ, phục vụ đắc lực cho Tổ quốc, nhân dân và góp phần đem lại phồn vinh cho đất nước trong lịch sử Việt Nam