Cuốn sách BỐN TÔN GIÁO LỚN Ở ĐÔNG NAM Á tập trung tìm hiểu quá trình xâm nhập, phương thức tồn tại và tình hình phát triển hiện nay của bốn tôn giáo lớn ở một số nước Đông Nam Á; đồng thời phân tích mối quan hệ giữa hiện tượng truyền giáo và bản chất thế tục hóa trong môi trường văn hóa của bốn tôn giáo này trên một số lĩnh vực tiêu biểu như ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc,… từ đó góp phần làm sáng tỏ những biến đổi của văn hóa bản địa qua từng giai đoạn lịch sử.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

 • Chương I: Quá trình hội nhập và phương thức tồn tại của Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á;
 • Chương II: Quá trình hội nhập và phát triển của Phật giáo ở Đông Nam Á;
 • Chương III: Quá trình hội nhập và phát triển của Hồi giáo trong đời sống xã hội Đông Nam Á;
 • Chương IV: Quá trình hội nhập và phát triển của Công giáo ở Đông Nam Á.

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia
 • Tác giả: Trương Sỹ Hùng
 • Năm xuất bản: 2017
 • Trọng lượng (gr): 250
 • Kích thước: 14.5 x 20.5
 • Số trang: 244
 • Hình thức: Bìa Mềm
 • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt