• Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TPHCM
  • Tác giả: Huỳnh Thanh Bình
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 580
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 560
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 127500.0
  • Giá bìa: 170000.0

Biểu Tượng Thần Thoại Về Chư Thiên Và Linh Vật

"Là tập hợp những bài viết của tác giả về các chư thiên và linh vật, biểu tượng của Phật giáo. Trong từng bài viết, tác giả đã tìm về nguồn gốc, ý nghĩa cùng tín niệm của các vị thần và linh vật trong thần thoại, cổ sự Ấn Độ; kế đó là sự tiếp nhận để trở thành những vị Hộ pháp, những biểu tượng tốt lành của Phật giáo.

Có thể kể đến sự tiếp nhận thần Vishnu để trở thành Tỳ Nữu thiên, thần Siva trở thành Tự Tại thiên, thần đầu voi Ganesha trở thành Hoan Hỷ Thiên, là sự hóa thân của các vị thần Mặt trời, Mặt trăng, thần Nước, thần Lửa, thần Gió, thần Chiến tranh… để trở thành Nhật thiên, Nguyệt thiên, Thủy thiên, Hỏa thiên, Phong thiên, Hộ pháp Vi Đà…"