• Nhà xuất bản: Nhà Sách Pháp Luật
  • Kích thước: 19x27x3cm
  • Số trang: 529
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 230000.0
  • Giá bìa: 298000.0

Cuốn sách Biên Niên Sự Kiện Chiến Tranh Việt Nam 1945-1975 được biên soạn nhằm phác thảo bức tranh toàn cảnh của hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai trong thời kỳ từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất Tổ quốc.

Những sự kiện được ghi chép trong cuốn sách phần lớn không đặt tên. Đối với những sự kiện lớn, tiêu biểu, nhất là các sự kiện chính trị, quân sự, được đặt tên viết đủ nội dung, ý nghĩa và tác dụng của nó. Với các sự kiện không đặt tiêu đề thì thường viết thẳng nội dung, ít phân tích, đánh giá ý nghĩa, tác dụng từng sự kiện. Các sự kiện được sắp xếp theo thứ tự thời gian, với những sự kiện diễn ra trong thời gian dài thì xếp theo ngày bắt đầu diễn ra sự kiện đó.