Giá trị của ân điển và bình an từ thiên thượng thật vượt quá sự lãnh hội của chúng ta. Giá trị đó đã có, hiện có, và còn đến! 

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Tác giả: John Duong
  • Năm xuất bản: 2016
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 14.5x20.5
  • Số trang: 158
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt