• Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 12-2018
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 623
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 172200.0
  • Giá bìa: 246000.0

Mùa Xuân Mậu Thân năm 1968, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân ta ở miền Nam đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam, đánh vào các cơ quan đầu não của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở các đô thị, trọng tâm ở Sài Gòn - Gia Định, Huế, Đà Nẵng; tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng sinh lực và phá hủy một khối lượng lớn phương tiện chiến tranh hiện đại của địch.

Cùng với thắng lợi của hai mùa khô 1965 - 1966, 1966 - 1967 và tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã giành thắng lợi to lớn chỉ sau ba năm, từ khi Mỹ thất bại trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ” - một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, tạo ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam, đánh dấu sự thất bại cơ bản của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chuyển hướng sang "phi Mỹ hóa", "Việt Nam hóa" chiến tranh, bắt đầu rút quân về nước; chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc; chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.