4 câu thơ trên trích trong "Thiên Nam ngữ lục" là lời thề của nghĩa quân trước lúc lên đường, 4 câu thơ đã nói lên mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là:

- Đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập cho đất nước.

- Nối lại sự nghiệp của các vua Hùng.

- Trả thù nhà (trả thù cho chồng là Thi Sách bị giết hại).

(Nguồn: trang 48 sgk Lịch Sử 6:)