- Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế .

- Ngày 20/06/ 1867, Pháp ép Phan Thanh Giản nộp thành Vĩnh Long không điều kiện.

- Từ 20 đến 24/ 06/1867), Pháp chiếm Vĩnh Long , An Giang và Hà Tiên không tốn một viên đạn.

(Nguồn: trang 114 sgk Lịch Sử 11:)