• Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
  • Tác giả: Trần Trọng Kim
  • Năm xuất bản: 2017
  • Trọng lượng (gr): 1100
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 620
  • Hình thức: Bìa Cứng
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 148500.0
  • Giá bìa: 198000.0

Việt Nam Sử Lược

“Sử là sách không những là chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này…

… Nay nhân sự học ở nước ta đã thay đổi, chữ quốc ngữ đã phổ thông cả trong nước, chi bằng ta lấy tiếng nước nhà mà kể chuyện nước nhà, ta soạn ra bộ “Việt Nam sử lược”, xếp đặt theo thứ tự, chia ra từng thời đại, đặt thành chương, thành mục rõ ràng, để ai cũng có thể xem được sử, ai ai cũng có thể hiểu được chuyện, khiến cho sự học sử của người mình được tiện lợi hơn trước.” 

(Trần Trọng Kim - Việt Nam sử lược)