• Nhà xuất bản: Văn Lang
  • Tác giả: Thường Vạn Sinh
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 360
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 66500.0
  • Giá bìa: 95000.0

Tống Thái Tổ -Triệu Khuông Dẫn

Ngai vàng và hoàng bào, hai thứ tượng trưng cho vương quyền của một vị hoàng đế. Qua các thờ đại các vị hoàng đế nối tiếp nhau cầm quyền. Bên dưới ngai vàng và hoàng bào là hàng trăm triều thần dập đầu quỳ lạy tung hô vạn tuế...