• Nhà xuất bản: Alpha books
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Năm xuất bản: 23/04/2015
  • Trọng lượng (gr): 572.00 gam
  • Kích thước: 19 x 26.5 cm
  • Số trang: 160
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 120000.0
  • Giá bìa: 150000.0

Chúng tôi là những người đầu tiên tới dinh độc lập trước 12 giờ và đã cùng anh em quân đội giải phóng cắm cờ trên dinh độc lập. Chúng tôi là giáo sư Huỳnh Văn Tòng và cựu chủ tịch tổng hội sinh viên Sài Gòn Nguyễn Hữu Thái. Đời sống bình thường đã trở lại Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mà Bác Hồ đã mong đợi, nay đã được giải phóng. Xin giới thiệu lời kêu gọi của ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu của chính quyền Sài Gòn về vấn đề đầu hàng ở thành phố này.

Mời bạn đón đọc.