• Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
  • Tác giả: Lê Qúy Đôn
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 320
  • Kích thước: 15.8 x24
  • Số trang: 308
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 142500.0
  • Giá bìa: 190000.0

Đây là một công trình sử học – địa chí về vùng đất Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn rất có giá trị của nhà bác học Lê Quý Đôn. Cho đến nay đã có ba bản dịch của Phủ biên tạp lục được xuất bản vào các năm 1972, 1977 và 2007. Tuy nhiên do bản gốc của Phủ biên tạp lục đã thất lạc, các truyền bản của nó đều được chép lại dưới triều Nguyễn, mặt khác do việc hiệu đính , chú giải chưa được tiến hành thấu đáo nên các bản dịch của Phủ biên tạp lục đã công bố có sai sót là điều khó tránh khỏi.

Lần này, qua tiếp cận ba bản chữ Hán của Phủ biên tạp lục: 1.Bản ký hiệu HVV.188 của Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm 2. Bản của Viện Cổ học Huế. 3. Bản của Centre National de la Recherche Scientifique – Paris (Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Paris), số hiệu 8543-6. Microfilme le 1175 kết hợp với bản dịch của Viện Sử học (đã qua hiệu đính của Đào Duy Anh)…, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh đã bổ chính, hiệu đính làm rõ thêm những mục còn thiếu hoặc sai lạc về địa danh và niên điểm trong bản in của ba lần xuất bản trước đây. Đóng góp cơ bản của bản dịch bổ chính lần này là hoàn thiện một danh sách làng xã, thôn, ấp, phường, giáp, trang trại thuộc các tổng, huyện, phủ của hai xứ Thuận hóa và Quảng Nam vào cuối thời chúa Nguyễn. Ngoài ra cung cấp những hiểu biết xác đáng về các làng nghề ,các địa phương tại Đàng Trong và những sai lạc về địa danh qua các bản dịch trước đây đã làm hạn chế nhận thức của người đọc. Điều đó góp phần phát huy hiệu quả sử dụng của Phủ biên tạp lục. Nhà xuất bản Đà Nẵng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.