• Nhà xuất bản: Nhà sách Nam Việt
  • Tác giả: Huỳnh Tấn Sang
  • Kích thước: 20 x 28 x 2cm
  • Số trang: 394
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 250000.0
  • Giá bìa: 335000.0

Giới thiệu sách: PHÒNG KHÔNG, KHÔNG QUÂN VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Lời giới thiệu:

Quân chủng  đảm nhiệm cả nhiệm vụ của bộ đội phòng không Quốc gia và của không quân. Quân chủng Phòng Không – Không Quân là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của Quốc gia, bảo vệ nhân dân đồng thời tham gia bảo vệ các vùng biển đảo của Tổ quốc. Lực lượng Phòng Không – Không Quân có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ hoặc tham gia tác chiến trong đội hình quân binh chủng hợp thành. Quân chủng làm tham mưu cho Bộ Quốc Phòng chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng không lục quân và không quân thuộc các quân chủng, binh chủng, ngành khác. Lực lượng không quân vận tải ngoài nhiệm vụ vận chuyển phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu còn tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai và phát triển kinh tế.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, lực lượng Phòng Không – Không Quân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ ra miền Bắc, tiêu biểu là chiến dịch “Điện Biên Phủ Trên Không” buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris (1973) rút hết quân Mỹ khỏi Việt Nam, tham gia chi viện cho Miền Nam, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ bảo vệ Miền Bắc và giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Do những thành tích trong chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác, cả lực lượng Không Quân và Phòng Không đều được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân.

Để khắc ghi nhưng khoảng khắc đáng nhớ của lực lượng Phòng Không – Không Quân, Nhà xuất bản Thời Đại đã phát hành cuốn sách: PHÒNG KHÔNG, KHÔNG QUÂN VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

PHÒNG KHÔNG, KHÔNG QUÂN VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Cuốn sách gồm có 6 phần chính sau:

Phần 1. Giới thiệu lịch sử Phòng Không – Không Quân

Phần 2. Phòng Không – Không Quân Việt Nam trong chiến tranh Mỹ - Việt Nam

Phần 3. Việt Nam – Mỹ và chiến dịch “Điện Biên Phủ Trên Không”

Phần 4. “Điện Biên Phủ Trên Không” qua ký ức của những nhân chứng lịch sử

Phần 5. Phòng Không – Không Quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Phần 6. Phần hỏi đáp lịch sử