• Nhà xuất bản: Nhà Sách 30 Hàn Thuyên
  • Tác giả: Đinh Hồng Hải
  • Năm xuất bản: 12-2018
  • Kích thước: 13.5x20.5 cm
  • Số trang: 345
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 100000.0
  • Giá bìa: 119000.0

Các vị tổ là tập sách thứ 4 trong tuyển tập " Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam " và cũng là tập cuối cùng của bộ sách.

Bao trùm lên các biểu tượng được đề cập trong tập sách này là biểu tượng tổ tiên của các dân tộc người ở Việt Nam, đặc biệt là người Việt/Kinh, một đề tài được nghiên cứu qua nhiều thế hệ với nhiều thành tựu những cũng còn đó vô số tranh luận. Nghiên cứu này sẽ đặt các biểu tượng đó trong vai trò những sản phẩm văn hóa đã được người Việt tạo tác qua nhiều thế hệ dưới góc nhìn sáng tạo truyền thống.